Je bent in: Home Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons

1. Deze voorwaarden regelen het toegestane gebruik van de pagina met URL , die de entiteit NormaGrup Technology S.A bezit, met hoofdkantoor in Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10, 33428 Llanera (Asturië, Spanje), met fiscaal nummer A33110909.

De volgende mogelijkheden staan ter beschikking van de gebruikers om hun verzoeken, problemen en klachten te in te dienen:

 • Postadres: Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 10, 33428 Llanera (Asturië, Spanje)
 • E-mailadres: normalux@normalux.com​​​​​​​


2. Deze algemene voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de webpagina https://www.normagrup.com/ die NormaGrup Technology, S.A vrij beschikbaar stelt aan internetgebruikers. Toegang tot deze pagina impliceert aanvaarding zonder enig voorbehoud. Het gebruik van bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden, wordt ook beheerst door de individuele voorwaarden die voor elk geval zijn uiteengezet, die worden begrepen als geaccepteerd alleen door gebruik te maken van deze diensten.

3. Intellectueel eigendom: NormaGrup Technology S.A, bezit alle intellectuele eigendomsrechten en industriële rechten voor hun webpagina, evenals de elementen die daarop zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; logo's of merken, kleurcombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Alle rechten voorbehouden. Zoals uiteengezet in de artikelen 8 en 3.2.1, tweede alinea, van de Wet op de intellectuele eigendom, is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze webpagina openbaar te reproduceren, te distribueren en te communiceren, inclusief de beschikbare modaliteit, een deel of alle inhoud van deze webpagina voor commerciële doeleinden, in elk formaat en met alle technische middelen, zonder toestemming van NormaGrup Technology S.A. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de industriële en intellectuele eigendomsrechten van NormaGrup Technology S.A, de maker van de website, te respecteren. Ze kunnen de elementen op de website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van hun computer of een ander fysiek formaat, uitsluitend voor privégebruik. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingssystemen of beveiligingsinrichtingen die op de pagina's van NormaGrup Technology S.A. zijn geïnstalleerd.

Het bekijken, afdrukken en gedeeltelijk downloaden van de inhoud van de Webpagina is uitsluitend toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het moet confromeren aan het doel waartoe website bedoeld is.
 2. Het moet worden uitgevoerd met de exclusieve bedoeling om de informatie voor persoonlijk en privégebruik te verkrijgen. Het is nadrukkelijk verboden om het te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor distributie, openbare communicatie, transformatie of decompilatie.
 3. Dat niets van de gerelateerde inhoud op de Webpagina op enigerlei wijze wordt gewijzigd.
 4. Dat geen enkele afbeelding, pictogram of afbeelding die beschikbaar is op de Webpagina afzonderlijk van de tekst of de andere afbeeldingen die bij de webpagina worden gevoegd, wordt gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd.

4. BESCHERMING VAN INFORMATIE: Als maker van de website voldoet NormaGrup Technology S.A aan de richtlijnen van “Organic Law 15/1999” van 21 december, waarmee de verordening inzake de uitvoering van de fundamentele rechten en publieke vrijheden wordt goedgekeurd, naast andere normen die te allen tijde van kracht zijn, en garandeert een correct gebruik en behandeling van persoonlijke gebruikersinformatie. Hiertoe zal de gebruiker, samen met elk formulier voor het samenstellen van persoonlijke informatie, in de diensten die de gebruiker kan aanvragen bij NormaGrup Technology S.A, op de hoogte worden gesteld van het bestaan en de aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor het omgaan met hun informatie in iedere situatie. Daarnaast informeert NormaGrup Technology dat ze voldoen aan wet 34/2002 van 11 juli, met betrekking tot Information Society Services en E-Commerce, waarbij de gebruiker toestemming verleent, hun e-mailadres te gebruiken voor commerciële doeleinden door het privacybeleid te accepteren.

Gebruikers die dit privacybeleid accepteren, accepteren nadrukkelijk en uit eigen vrije wil dat hun persoonlijke informatie door NormaGrup Technology S.A. kan worden ingezet voor de volgende activiteiten:

 1. Het verzenden van commerciële reclamecommunicatie per e-mail, fax, sms, MMS, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, in het heden of de toekomst, om commerciële communicatie mogelijk te maken en voor het uitvoeren van Statistische studies.Deze commerciële communicatie zal verband houden met producten of diensten die worden aangeboden door NormaGrup Technology, S.A, evenals door medewerkers of partners met wie zij een commerciële promotieovereenkomst hebben gesloten. In dit geval hebben de derden nooit toegang tot persoonlijke informatie.
 2. Bestellingen, verzoeken of ander soort aanvragen van de gebruiker verwerken via een van de contactmethoden die beschikbaar zijn voor de gebruiker op de website van het bedrijf.
 3. Verzenden van het nieuwsbulletin van de webpagina.

NormaGrup Technology S.A informeert en garandeert gebruikers nadrukkelijk dat hun persoonlijke informatie nooit zal worden verstrekt aan externe bedrijven en dat als persoonlijke informatie zou worden overgedragen, de nadrukkelijke toestemming van de eigenaren van de informatie vooraf zal worden gevraagd.

Alle informatie die via www.normagrup.com wordt gevraagd, is verplicht, omdat het noodzakelijk is om de gebruiker optimaal van dienst te zijn. In het geval dat niet alle informatie wordt verstrekt, kan de aanbieder niet garanderen dat de verstrekte informatie en diensten volledig voldoen aan uw behoeften

NormaGrup Technology S.A garandeert dat de gebruiker altijd zijn recht op toegang, rectificatie, annulering, informatie en verzet kan uitoefenen, volgens de voorwaarden uiteengezet in de geldende wetgeving. Daartoe kunt u, volgens “Organic Law 15/1999”, met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), uw rechten uitoefenen door een uitdrukkelijk verzoek, samen met een kopie van uw nationale identiteitsbewijs, te sturen op de volgende manieren:

De gebruiker zich afmelden voor een van de aangeboden abonnementsdiensten door te klikken op het afmeldgedeelte van alle e-mails die door NormaGrup Technology S.A. worden verzonden.

Op dezelfde manier heeft NormaGrup Technology S.A alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, alsook om te voorkomen dat deze verloren gaan, wijzigen en/of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

5. Cookies en activiteitenbestand. NormaGrup Technology, S.A. kan cookies gebruiken wanneer een gebruiker zijn website bezoekt. De cookies zijn bestanden die via een webserver naar de browser worden verzonden om de activiteiten van de gebruiker tijdens het browsen vast te leggen.

De cookies die door NormaGrup Technology, S.A. worden gebruikt, zijn uitsluitend gekoppeld aan een anonieme gebruiker en hun computer en verstrekken in geen geval de persoonlijke informatie van de gebruiker.

Door het gebruik van cookies is het voor de webserver mogelijk om de webbrowser te herkennen die door de gebruiker wordt gebruikt om het browsen te vergemakkelijken. Hierdoor kan het bijvoorbeeld vooraf bepaalde talen van lettertypes onthouden. Ze worden ook gebruikt om doelgroep- en verkeersparameters te meten en om de voortgang en het aantal inzendingen te bepalen.

De gebruiker kan zijn browser configureren om op de hoogte te worden gebracht van de ontvangst van cookies en om te voorkomen dat deze op zijn apparaat wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Om de website te gebruiken, is het niet nodig voor de gebruiker om de installatie van de cookies die door de website worden verzonden toe te staan, of de derde partij die in zijn naam handelt, niettegenstaande het feit dat de gebruiker als zodanig moet inloggen voor elk van de diensten waarvoor voorafgaande registratie of aanmelding vereist is.

In ieder geval zijn de cookies die op deze website worden gebruikt tijdelijk van aard en hebben ze als enige doel om de overdracht effectiever te maken. Ze stellen websites in staat om flexibeler te werken, aangepast aan gebruikersvoorkeuren, zoals het opslaan van de taal, de valuta van het land of het detecteren van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site.

Ze stellen beveiligings- en beveiligingsniveaus vast die cyberaanvallen tegen de website of haar gebruikers voorkomen of bemoeilijken. In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

5.1. Informatie over de gebruikte cookies:

 • Cookie sessies verlopen wanneer de gebruiker de pagina verlaat of de browser sluit. Met andere woorden, ze zijn actief zolang het bezoek aan de website duurt en worden als zodanig van onze computer verwijderd bij het verlaten ervan.
 • Permanente cookies vervallen wanneer het doel waarvoor ze dienen is vervuld, of wanneer ze handmatig worden verwijderd. Ze hebben een verwijderingsdatum en worden normaal gesproken gebruikt in online aankoopprocessen, personalisatie of in de login, zodat ons wachtwoord niet voortdurend hoeft te worden ingevoerd.
 • Wij kunnen afhankelijk van de entiteit die de apparatuur of het domein beheert vanaf het moment dat de cookies worden verzonden en wie de verkregen informatie verwerkt, onderscheid maken tussen onze eigen cookies en cookies van derden.
 • Onze eigen cookies zijn cookies die naar uw computer worden verzonden en uitsluitend door ons worden beheerd voor een betere werking van de website. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om de kwaliteit van onze service en uw ervaring als gebruiker te verbeteren.
 • Als u interactie hebt met de inhoud op onze website, kunnen er ook cookies van derden worden ingesteld (bijvoorbeeld wanneer u op knoppen voor sociale netwerken klikt of video's bekijkt die op een andere website zijn opgeslagen) die zijn ingesteld door een ander domein dan onze website. We hebben geen toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in cookies van andere websites wanneer u op die websites surft.
 • Browsen op deze website betekent dat de volgende soorten cookies kunnen worden geïnstalleerd:


Type cookie

Omschrijving

Voorbeelden voor gebruik

Service door derden

Voor prestaties

Deze cookies worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en om de werking van onze website te optimaliseren. Ze slaan service-instellingen op zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft te configureren wanneer u ons bezoekt.

Video of audio instellingen.  

Brightcove Inc.

Optimale transmissie snelheden voor video.

Outbrain

Content aangepast aan je browse activiteit.

ExpressionEngine, EllisLab Inc.

eenvoudige manier om de voorkeurs content viral te maken

Addthis

VOOR GEOLOCALISATIE

These cookies are used to store geolocalisation information from the computer or device to offer you more appropriate services and contents.

Content aangepast aan land, plaats, taal et.


ANALYTICAL

These cookies compile information on your experience in browsing our websites in a totally anonymous fashion. - We can count the number of visitors to the page or the most-viewed content. We can find out if the user accessing is new or a repeat visit.

Herkennen van nieuwe bezoeker of terugkerende bezoeker


Deze informatie helpt om het browsen te verbeteren en u betere service te verlenen.

Google Analytics


6. NormaGrup Technology S.A behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen en de informatie op de Website, de instellingen en presentatie ervan en de voorwaarden voor toegang bij te werken.

7. NormaGrup Technology S.A garandeert niet dat er geen onderbrekingen of fouten zullen optreden bij de toegang tot de Website of de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt. NormaGrup Technology S.A zal zodra ze op de hoogte zijn van fouten, ontkoppelingen of niet-bijgewerkte inhoud alle taken uitvoeren die gericht zijn op het verhelpen van de fouten, het herstellen van de communicatie en het bijwerken van inhoud.

8. Zowel de toegang tot de Website als het niet-toegestane gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet. NormaGrup Technology S.A zal zich niet verantwoorden voor enig gevolg, schade of schade die kan worden veroorzaakt door deze toegang of gebruik. NormaGrup Technology S.A kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligingsfouten die kunnen ontstaan, noch voor de schade die kan worden toegebracht aan het technologische systeem (hardware en software) van de gebruiker, of de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:

 1. De aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de Website.
 2. Onjuiste browserfunctie.
 3. Het gebruik van niet-bijgewerkte versies van de browser.

9. NormaGrup Technology S.A kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gelinkte inhoud van de Website, zolang deze zich buiten bevindt, noch garandeert het de afwezigheid van virussen of andere elementen waarin wijzigingen in het technologische systeem (hardware en software) kunnen plaatsvinden, of aan gebruikersdocumenten of bestanden, met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook aan de gebruiker om deze reden.

In het geval dat een gebruiker, klant of derde van oordeel is dat de inhoud of diensten die op de gelinkte pagina's worden aangeboden illegaal is of de goederen of rechten van de gebruiker zelf, een klant of een derde die recht heeft op schadeloosstelling, schaadt, en in het bijzonder, die bestaan uit:

 1. Activiteiten of inhoud die volgens het Spaanse strafrecht als crimineel kunnen worden beschouwd.
 2. Activiteiten of inhoud die inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten.
 3. Activiteiten of inhoud die de openbare orde, het strafrechtelijk onderzoek, de openbare veiligheid en de nationale veiligheid in gevaar brengen.
 4. Activiteiten of inhoud die de bescherming van de volksgezondheid, de eerbiediging van de persoonlijke waardigheid en het beginsel van non-discriminatie en de bescherming van de gezondheid en kinderen in gevaar brengen.

Dienen zij ons een e-mail sturen naar het volgende adres: normagrup@normagrup.com.

10. Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op de Website, de wederverkoop ervan en het schenden van de industriële of intellectuele eigendomsrechten van NormaGrup Technology S.A. zullen leiden tot de wettelijk vervolging.

11. Alle links van derden naar de Website moeten afkomstig zijn van de startpagina. Deep linking, framing en elke andere methode om te profiteren van de inhoud van de Website ten gunste van onbevoegde derden is uitdrukkelijk verboden.

12. NormaGrup Technology S.A en de gebruiker doen nadrukkelijk afstand van elk ander rechtsgebied en onderwerpen zich aan de rechtbanken en rechtbanken van Gijón, of het gebruik van de Website. In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woont, leggen NormaGrup Technology S.A en de gebruiker zich uitdrukkelijk, met afstand van enig ander rechtsgebied, voor aan de rechtbanken en rechtbanken van de stad Gijón (Spanje).